logo
úvod O nás   |   kontakty Kontakty   |   novinky Novinky   |   rss Rss   |   návštevy 139107(2) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Ing. Zuzana Beňová
  Ing. Ivana Adamicová

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 41 72 411 28

Aktuálne novinky


Aktuálne fotografie
 

Sobota s výletom - Demänovská jaskyňa slobody 21.5.2016

Zdravé zúbky (elokované pracovisko Malá Praha)

Výlet - Hlboké nad Váhom (elokované pracovisko Malá praha) 23.4.2016


 


_____________________________________________________

Jedálny lístok


Prihlásiť a odhlásiť zo stravy je možné jeden deň vopred do 14,30 hod.

Po tejto hodine prihlasovať a odhlasovať stravu nie je možné.

V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je možné si stravu odobrať do obedára.

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy na č.t.
041/ 56 222 21,
0910/ 928 910
emailová adresa: romanovadanka@gmail.com

 

                       
___________________________________________________________________________

 
____________________________________
 

24.5.2016
Víkend s výletom

 
V rámci projektu Sobota s výletom, klienti Špecializovaného zariadenia, klienti elokovaného pracoviska ul. A. Pietra a žiaci školy navštívili Demänovskú jaskyňu slobody. Hodina, ktorú sme strávili v jaskyni bola silným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Projekt finančne zabezpečuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Fotografie...


 
____________________________________________________________________
22.4.2016

Skrášlenie okolia

Pri príležitosti Dňa Zeme sme spolu so žiakmi našej školy skrášlili okolie vysadením tují a vytvorením skalky. Škôlkári zas pridali ruku k dielu, pozbieraním smeti v areáli.  Fotografie...

 
 
 
_________________________________________________________
23.3.2016
Deň otvorených dverí

 
Dňa 23.3.2016 sme otvorili svoje brány pre širokú verejnosť, priateľov a rodičov školy. Súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí bol bohatý kultúrny program tvorený z krátkych vystúpení v podaní žiakov školy, detí z materskej škôlky a klientov špecializovaného zariadenia. Pre hostí bolo pripravené pohostenie, prezentácia rôznych výtvarných prác klientov nášho zariadenia a pre dnešný deň sme vytvorili špeciálnu miestnosť „Kafučíno“ – v príjemnom prostredí sme ponúkali kávu a čaj.
Ďakujeme za návštevu a podporu, ktorú ste nám vyslovili. Fotografie...
 


___________________________________________________

19.3.2016
Dobrovnoľnícka aktivita
 
Zamestnanci PPG Deco Slovakia zabezpečili výtvarné pomôcky, farby, štetce a drevené výrobky. Klienti maľovali a zdobili drevené hračky. Výťažok z predaja výrobkov  firma daruje na nákup športových potrieb pre naše zariadenie . Fotografie...
 


_________________________________________________________________________________
 
18.3.2016
Sobotná lyžovačka

 V rámci projektu Sobota s výletom sme sa vybrali s klientmi Špecializovaného zariadenia do Jasenskej doliny (20.2.) a na Martinské hole (12.3).  Lyžovačka to bola parádna a dokonca bol aj sneh wink
Projekt finančne zabezpečuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Fotografie...
 
______________________________________________________________


24.2.2016
Smiechocviky v RCA
 Kto ju vedie?
Terapiu smiechom (skupinová terapia) vedie certifikovaný terapeut smiechu, liečebný pedagóg  Mgr. Peter Dorčík

Čo je terapia smiechom?
Skupinová terapia,  dýchacie a relaxačné  cvičenia, detská hra, predstieraná hra, hra v skupine, nácvik očného kontaktu,  prirodzený, spontánny a nákazlivý smiech J , priateľstvo, rozvoj zmyslového vnímania a dôvery v skupine, sociálne zručnosti,komunikácia.

Ako prebieha? 
V pravidených intervaloch 3 x týždenne, 25 min.jedna skupina (5-6 klientov). Dobrovoľná účasť na terapii, nenásilným spôsobom aktivizuje  k aktivitám nastavených podľa individuálnych daností  klientov s autizmom v skupine.

Čomu napomáhajú smiechocviky?

• do tela dostávame viac kyslíka, vďaka čomu pracujú naše bunky efektívnejšie  
• zvyšujeme cirkuláciu krvi – máme červené líčka, vyzeráme mladšie
• pohybom brušného svalstva a celkovo orgánov v brušnej dutine napomáhame tráveniu
• posilňujeme/ imunitný systém/časté poruchy funkcie imunitného systému u osôb s PAS
• upravujeme krvný tlak  na úroveň dosahovanú pri relaxácii
• redukuje sa tvorba stresových hormónov (adrenalínu, kortizolu), takže sme viac uvoľnení a zrelaxovaní (vplyv na  sebastimulačné správanie)
• uvoľňujú sa hormóny šťastia – endorfíny
• endorfíny taktiež pôsobia ako prirodzené, telu vlastné analgetikum – znižujú bolesť
• dosahujeme pocit uvoľnenia, “zľahčenia”
• telo produkuje prirodzený hormón serotonín, ktorý zmierňuje, odstraňuje pocity úzkosti, depresie_______________________________________________________________

19.2.2016
Rotary ples
+
XV. Benefičný ples Rotary Clubu Žilina sa uskutočnil 5.2.2016. Naše zariadenie zastupovala riaditeľka
PaedDr. Beáta Matušáková a pri tejto príležitosti jej bol odovzdaný finančný dar. Súčasťou plesu bola aj dražba výtvarných prác, ktoré vytvorili klienti Regionálneho centra pre autistov.


_______________________________________________________________________________

10.2.2016
Masky

 
Dňa 9.2.2016 sa v našich priestoroch uskutočnil tradičný Fašiangový karneval. Množstvo rôznorodých masiek vytvorilo opäť skvelú náladu. Fotografie...

__________________________________________________________26.1.2016
Krst knihy

Dňa 14.1.2016 sme sa zúčastnili na krste knihy Máme dieťa s autizmom, ktorej autorkou je profesorka
MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., a kolektív autoriek. Krstnou mamou bola Sisa Lelkes Sklovska. Fotografie..._______________________________________________

 
2.11.2015
Mesiac úcty k starším
 
Október - Mesiac úcty k starším - pri tejto príležitosti si pripravili žiaci SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom, žiaci Praktickej školy a klienti Špecializovaného zariadenia pre svojich starých rodičov a rodičov bohatý kultúrny program. Fotografie...

 
 
__________________________________________________________

2.11.2015
 
Výtvarná súťaž
 
 
Nathan Piatkowski sa zúčastnil na 9. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku, „Dúhový kolotoč" pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica na tému: „Hry s farbami" , v kategórii: Deti MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Svojim výtvarným dielom sa mu podarilo zaujať porotu a z rúk primátora mesta Banská Bystrica si 26.10. 2015 prebral na vernisáži výstavy Pamätný list.
Nathanovi ďakujeme za reprezentáciu našej školy a srdečne gratulujeme! Fotografie...


___________________________________

 
23.10.2015

Stolnotenisový turnaj
 
Samuel Kovanda, reprezentant našej školy v stolnom tenise a minuloročný Majster Slovenskej republiky žiakov špeciálnych základných škôl v kategórii mladší žiaci, má opäť dôvod na úsmev. Na Majstrovstách Slovenskej republiky žiakov špeciálnych základných škôl v Bytči (22.10.2015) obsadil druhé miesto a stal sa tak Vicemajstrom Slovenskej republiky... Druhé miesto je o to vzácnejšie, keďže vo svojej kategórii bol najmladší a musel húževnato bojovať. Samkovi gratulujeme a želáme veľa úspechov v jeho športovej aktivite!
Fotografie...

 

 
________________________________________________________

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________»
 
© 2012 code & design Dewp | DewpStore, administrátor