logo
úvod O nás   |   kontakty Kontakty   |   novinky Novinky   |   rss Rss   |   návštevy 158645(5) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Ing. Zuzana Beňová
  Ing. Ivana Adamicová

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 41 72 411 28

Aktuálne novinky
Krásne prázdniny plné zážitkov želá žiakom školy a klientom
Špecializovaného zariadenia
kolektív RCA.


____________________________________________________________Školský rok 2016/2017

Slávnostné zahájenie školského roka 2016/2017 pre rodičov a žiakov obidvoch škôl (SZŠ s MŠ a SPŠ) sa začína dňa
5. septembra 2016 (pondelok) o 9.00 hod. v jedálni školy.

                                                                        PaedDr. Beáta Matušáková
                                                                                         zriaďovateľ
 
______________________________________________
Aktuálne fotografie

 

Výlet na Žiarsku chatu 19.8.2016

Fotografie (elokované pracovisko na Malej Prahe)

Odovzdávanie vysvedčení v SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom (30.6.2016)

Odovzdávanie vysvedčení (elokované pracovisko Čadca) 30.6.2016                       
___________________________________________________________________________
Konferencia

Tu si môžete stiahnúť POZVÁNKU a PROGRAM na medzinárodnú konferenciu pri príležitosti
10. výročia založenia Regionálneho centra autistov.
V pozvánke na konferenciu okrem všetkých potrebných informácií nájdete prihlášku/ návratku,
do ktorej je možné vyplniť potrebné údaje a následne zaslať na tento email

poradna.banova@gmail.com
do 31.08.2016.


____________________________________________

Žilinský večerník 14.6.2016


+


___________________________________________15.6.2016
Divadlo
 
V priestoroch našej školy sa uskutočnilo divadelné predstavenie Klauniáda v podaní Divadla zo šúflíka. Ďakujeme za veselé predstavenie, ktoré nám vytvorilo úsmev na tvári. Fotografie...


 
____________________________________________________________

14.6.2016
Modrá výstava

 
V priestoroch Makovického domu sa uskutočnila 14.6.2016 vernisáž výstavy Svet očami autistov, na ktorej boli odprezentované výtvarné diela klientov a žiakov Regionálneho centra pre autistov. Ďakujeme za krátky kultúrny program Betke Harzekovej (hra na gitare), za finančnú podporu Kia Motors Slovakia a za skrášlenie priestorov obchodu Party Town s.r.o.  Fotografie...
 


_______________________________________________________

30.5.2016
Športový piatok

Žiaci našej školy sa zúčastnili 27.5.2016 na "Parádnom dni", ktorý organizovala Spojená škola na Rosinkách. Ide o deň, ktorý je plný športových aktivít a zábavy. Fotografie...

 
____________________________________
 

24.5.2016
Víkend s výletom

 
V rámci projektu Sobota s výletom, klienti Špecializovaného zariadenia, klienti elokovaného pracoviska ul. A. Pietra a žiaci školy navštívili Demänovskú jaskyňu slobody. Hodina, ktorú sme strávili v jaskyni bola silným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Projekt finančne zabezpečuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Fotografie...


 
____________________________________________________________________
22.4.2016

Skrášlenie okolia

Pri príležitosti Dňa Zeme sme spolu so žiakmi našej školy skrášlili okolie vysadením tují a vytvorením skalky. Škôlkári zas pridali ruku k dielu, pozbieraním smeti v areáli.  Fotografie...

 
 
 
_________________________________________________________
23.3.2016
Deň otvorených dverí

 
Dňa 23.3.2016 sme otvorili svoje brány pre širokú verejnosť, priateľov a rodičov školy. Súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí bol bohatý kultúrny program tvorený z krátkych vystúpení v podaní žiakov školy, detí z materskej škôlky a klientov špecializovaného zariadenia. Pre hostí bolo pripravené pohostenie, prezentácia rôznych výtvarných prác klientov nášho zariadenia a pre dnešný deň sme vytvorili špeciálnu miestnosť „Kafučíno“ – v príjemnom prostredí sme ponúkali kávu a čaj.
Ďakujeme za návštevu a podporu, ktorú ste nám vyslovili. Fotografie...
 


___________________________________________________

19.3.2016
Dobrovnoľnícka aktivita
 
Zamestnanci PPG Deco Slovakia zabezpečili výtvarné pomôcky, farby, štetce a drevené výrobky. Klienti maľovali a zdobili drevené hračky. Výťažok z predaja výrobkov  firma daruje na nákup športových potrieb pre naše zariadenie . Fotografie...
 


_________________________________________________________________________________
 
18.3.2016
Sobotná lyžovačka

 V rámci projektu Sobota s výletom sme sa vybrali s klientmi Špecializovaného zariadenia do Jasenskej doliny (20.2.) a na Martinské hole (12.3).  Lyžovačka to bola parádna a dokonca bol aj sneh wink
Projekt finančne zabezpečuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Fotografie...
 
______________________________________________________________


24.2.2016
Smiechocviky v RCA
 Kto ju vedie?
Terapiu smiechom (skupinová terapia) vedie certifikovaný terapeut smiechu, liečebný pedagóg  Mgr. Peter Dorčík

Čo je terapia smiechom?
Skupinová terapia,  dýchacie a relaxačné  cvičenia, detská hra, predstieraná hra, hra v skupine, nácvik očného kontaktu,  prirodzený, spontánny a nákazlivý smiech J , priateľstvo, rozvoj zmyslového vnímania a dôvery v skupine, sociálne zručnosti,komunikácia.

Ako prebieha? 
V pravidených intervaloch 3 x týždenne, 25 min.jedna skupina (5-6 klientov). Dobrovoľná účasť na terapii, nenásilným spôsobom aktivizuje  k aktivitám nastavených podľa individuálnych daností  klientov s autizmom v skupine.

Čomu napomáhajú smiechocviky?

• do tela dostávame viac kyslíka, vďaka čomu pracujú naše bunky efektívnejšie  
• zvyšujeme cirkuláciu krvi – máme červené líčka, vyzeráme mladšie
• pohybom brušného svalstva a celkovo orgánov v brušnej dutine napomáhame tráveniu
• posilňujeme/ imunitný systém/časté poruchy funkcie imunitného systému u osôb s PAS
• upravujeme krvný tlak  na úroveň dosahovanú pri relaxácii
• redukuje sa tvorba stresových hormónov (adrenalínu, kortizolu), takže sme viac uvoľnení a zrelaxovaní (vplyv na  sebastimulačné správanie)
• uvoľňujú sa hormóny šťastia – endorfíny
• endorfíny taktiež pôsobia ako prirodzené, telu vlastné analgetikum – znižujú bolesť
• dosahujeme pocit uvoľnenia, “zľahčenia”
• telo produkuje prirodzený hormón serotonín, ktorý zmierňuje, odstraňuje pocity úzkosti, depresie

 

_______________________________________________________________

 
_________________________________________________________________________________________________»
 
© 2012 code & design Dewp | DewpStore, administrátor