logo
úvod O nás   |   kontakty Kontakty   |   novinky Novinky   |   rss Rss   |   návštevy 195538(1) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 41 72 411 28

Aktuálne novinky__________________________________________________________________________________

 


Pri príležitosti 10. výročia založenia Regionálneho centra autistov (4. septembra 2016) vznikol dokument o našom zariadení, ktorý poukazuje, čo všetko sa podarilo 10- ročnou mravenčou prácou vytvoriť a je malým darčekom pre všetkých priateľov a podporovateľov Regionálneho centra autistov v Žiline.  Video...
 
Rozhovor s pani riaditeľkou v RTVS v relácii Tele Regina 14.9.2016, video.


__________________________________________________________


_________________________________________________________________________


 

Aktuálne fotografie

 

Vianočný koncert Tomáša Bezdedu, Borisa Lettricha a Petra Miháľa 21.12.2016

Dopoludnie v Kysuckej knižnici 12.12.2016 ( ZŠ, elokované pracovisko Čadca)

Mikuláš ( MŠ, elokované pracovisko Čadca) 6.12.2016

Mikuláš (elokované pracovisko Malá Praha) 6.12.2016

Mikuláš (ZŠ, elokované pracovisko Čadca) 6.12.2016

Mikuláš 6.12.2016

 

______________________________________________________________________________


Jedálny lístok


 Prihlásiť a odhlásiť zo stravy je možné jeden deň vopred do 14,30 hod.

Po tejto hodine prihlasovať a odhlasovať stravu nie je možné.

V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je možné si stravu odobrať do obedára.

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy na č.t.
041/ 56 222 21,
0910/ 928 910
emailová adresa: romanovadanka@gmail.com

 

                    


 

____________________________________________________________________


Poďakovanie
Ďakujeme majiteľovi firmy Pohotovostnej kľúčovej služby Jaroslavovi Hradňanskému
za bezplatnú opravu vchodových dverí v našom zariadení.


_____________________________________________________________+


___________________________________________________________________


24.12.2016
Darčeky pod stromček


+

 
Ďakujeme SPOSA - ŽR za darovanie finančných prostriedkov ( 300 ) na zakúpenie rôznych darčekov pre našich žiakov a klientov v RCA-ZA.
___________________________________________________________
21.12.2016
Vianočný koncert

Malým predvianočným koncertom nás potešili Tomáš Bezdeda, Boris Lettrich a Peter Miháľ. Zahrali a zaspievali rôzne skladby a známe hity ako "Krásne krásna", "Malý princ", ktoré sme si spolu s nimi zaspievali. Koncert zakončili tradičnými vianočnými piesňami "Búvaj, dieťa krásne" a "Tichá noc".   Fotografie... 
 


___________________________________________________________________________


6.12.2016
Mikuláš

 
Mikulášku dobrý strýčku..., opäť znelo z úst naších detí pre Mikuláša, ktorý nás so svojim anjelom neobišiel ani tento rok. Pekný kultúrny program pre rodičov a starých rodičov, pripravili učitelia a vychovávatelia spolu so žiakmi a klientmi nášho zariadenia. Svojim spevom a hudbou nás prišiel potešiť Tomáš Bezdeda, ktorému touto cestou ďakujeme za jeho čas. Srdečná vďaka patrí firme PVcar s.r.o., p. Vavro, ktorý finančne zabezpečil balíčky pre naše deti. Fotografie...__________________________________________________________
 
9.11.2016
„Úsmev pre autistov"
 
7.11.2016 sa realizoval projekt v spolupráci s Mestom Žilina, ktorého hlavnou myšlienkov je význam starostlivosti o zuby. Žiaci a klienti sa dozvedeli o správnych návykoch pri starostlivosti o zuby - postup pri umývaní zubov a čistení jazyka,  pitný režim, konzumovanie ovocia a zeleniny, aké potraviny sú vhodné pre zdravé zuby, ako sa dá predchádzať zubnému kazu. Projekt má za cieľ vytvoriť pozitívny vzťah k stomatohygiene a pripomenúť, že staroslivosť o zuby má význam nie len pre jednotlivca, ale aj pre širokú verejnosť.  Fotografie..._________________________________________________

Žilinský večerník 14.6.2016


+


___________________________________________

 
15.6.2016
Divadlo
 
V priestoroch našej školy sa uskutočnilo divadelné predstavenie Klauniáda v podaní Divadla zo šúflíka. Ďakujeme za veselé predstavenie, ktoré nám vytvorilo úsmev na tvári. Fotografie... 
____________________________________________________________
 
14.6.2016
Modrá výstava

 
V priestoroch Makovického domu sa uskutočnila 14.6.2016 vernisáž výstavy Svet očami autistov, na ktorej boli odprezentované výtvarné diela klientov a žiakov Regionálneho centra pre autistov. Ďakujeme za krátky kultúrny program Betke Harzekovej (hra na gitare), za finančnú podporu Kia Motors Slovakia a za skrášlenie priestorov obchodu Party Town s.r.o.  Fotografie..._______________________________________________________
 
30.5.2016
Športový piatok
Žiaci našej školy sa zúčastnili 27.5.2016 na "Parádnom dni", ktorý organizovala Spojená škola na Rosinkách. Ide o deň, ktorý je plný športových aktivít a zábavy. Fotografie...

 
____________________________________
 
 
24.5.2016
Víkend s výletom

 
V rámci projektu Sobota s výletom, klienti Špecializovaného zariadenia, klienti elokovaného pracoviska ul. A. Pietra a žiaci školy navštívili Demänovskú jaskyňu slobody. Hodina, ktorú sme strávili v jaskyni bola silným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Projekt finančne zabezpečuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Fotografie...


 
____________________________________________________________________
22.4.2016

Skrášlenie okolia
Pri príležitosti Dňa Zeme sme spolu so žiakmi našej školy skrášlili okolie vysadením tují a vytvorením skalky. Škôlkári zas pridali ruku k dielu, pozbieraním smeti v areáli.  Fotografie...

 
 
 
_________________________________________________________
23.3.2016
Deň otvorených dverí

 
Dňa 23.3.2016 sme otvorili svoje brány pre širokú verejnosť, priateľov a rodičov školy. Súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí bol bohatý kultúrny program tvorený z krátkych vystúpení v podaní žiakov školy, detí z materskej škôlky a klientov špecializovaného zariadenia. Pre hostí bolo pripravené pohostenie, prezentácia rôznych výtvarných prác klientov nášho zariadenia a pre dnešný deň sme vytvorili špeciálnu miestnosť „Kafučíno“ – v príjemnom prostredí sme ponúkali kávu a čaj.
Ďakujeme za návštevu a podporu, ktorú ste nám vyslovili. Fotografie...
 


___________________________________________________
 

19.3.2016
Dobrovnoľnícka aktivita
 
Zamestnanci PPG Deco Slovakia zabezpečili výtvarné pomôcky, farby, štetce a drevené výrobky. Klienti maľovali a zdobili drevené hračky. Výťažok z predaja výrobkov  firma daruje na nákup športových potrieb pre naše zariadenie . Fotografie...
 


_________________________________________________________________________________
 
18.3.2016
Sobotná lyžovačka
 V rámci projektu Sobota s výletom sme sa vybrali s klientmi Špecializovaného zariadenia do Jasenskej doliny (20.2.) a na Martinské hole (12.3).  Lyžovačka to bola parádna a dokonca bol aj sneh wink
Projekt finančne zabezpečuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Fotografie...
______________________________________________________________


24.2.2016
Smiechocviky v RCA
 Kto ju vedie?
Terapiu smiechom (skupinová terapia) vedie certifikovaný terapeut smiechu, liečebný pedagóg  Mgr. Peter Dorčík

Čo je terapia smiechom?
Skupinová terapia,  dýchacie a relaxačné  cvičenia, detská hra, predstieraná hra, hra v skupine, nácvik očného kontaktu,  prirodzený, spontánny a nákazlivý smiech J , priateľstvo, rozvoj zmyslového vnímania a dôvery v skupine, sociálne zručnosti,komunikácia.

Ako prebieha? 
V pravidených intervaloch 3 x týždenne, 25 min.jedna skupina (5-6 klientov). Dobrovoľná účasť na terapii, nenásilným spôsobom aktivizuje  k aktivitám nastavených podľa individuálnych daností  klientov s autizmom v skupine.

Čomu napomáhajú smiechocviky?

• do tela dostávame viac kyslíka, vďaka čomu pracujú naše bunky efektívnejšie  
• zvyšujeme cirkuláciu krvi – máme červené líčka, vyzeráme mladšie
• pohybom brušného svalstva a celkovo orgánov v brušnej dutine napomáhame tráveniu
• posilňujeme/ imunitný systém/časté poruchy funkcie imunitného systému u osôb s PAS
• upravujeme krvný tlak  na úroveň dosahovanú pri relaxácii
• redukuje sa tvorba stresových hormónov (adrenalínu, kortizolu), takže sme viac uvoľnení a zrelaxovaní (vplyv na  sebastimulačné správanie)
• uvoľňujú sa hormóny šťastia – endorfíny
• endorfíny taktiež pôsobia ako prirodzené, telu vlastné analgetikum – znižujú bolesť
• dosahujeme pocit uvoľnenia, “zľahčenia”
• telo produkuje prirodzený hormón serotonín, ktorý zmierňuje, odstraňuje pocity úzkosti, depresie

 

_______________________________________________________________

 
_________________________________________________________________________________________________»
 
© 2012 code & design Dewp | DewpStore, administrátor