logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 377309(5) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktuálne novinky
                   
   

06.12. 2021


+

Zo srdca ďakujeme všetkým našim priateľom zo Seniorklubu Priatelia Žilina za to, že aj v týchto ťažkých časoch myslia na naše deti a obdarovali ich mikulášskymi balíčkami. Nesmierne si to vážime, nakoľko sa nám dostáva najviac prejavenej lásky a pozornosti najmä od ľudí, ktorí ju rovnako potrebujú.
Máme Vás radi, chýbajú nám naše spoločné stretnutia.
Prajeme Vám zo srdca najmä veľa zdravia, lásky a síl do ďalších rokov.
Priatelia zo Seniorklubu nám napísali pekný list.
Mikuláš v RCA fotografie...

 

                                                                                                                            kolektív RCA
___________________________________________________________

07.12. 2021


 


+
SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, elokované pracovisko Čadca, ďakuje spoločnosti Schaeffler Group s.r.o. , Kysucké Nové Mesto za sponzorský dar v podobe Mikulášskych balíčkov pre naše deti.
Srdečne ďakujeme!
________________________________________________________
 
31.10. 21
        
Vážení rodičia,

zákonný zástupca žiaka/dieťaťa predloží tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  po každom prerušení dochádzky do školy/ materskej školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivo bude pri vstupe do školy alebo si ho môžete vyplniť doma a priniesť v deň nástupu.
  • naďalej bude priebiehať ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk)
  • vstup rodičom do budovy nie je naďalej povolený
  • žiadame rodičov aby pri odovzdávaní a preberaní svojich detí mali prekryté horné dýchacie cesty
     

Naša škola sa nachádza v oranžovej fáze školského Covid semaforu.
                                                                            +
 

                                                   +                                                                    +
 

                              ______________________________________________________________                             

Aktuálne fotografie
 


Viac fotografií nájdete v ostatnej galérii
_____________________________________________________________________________________

26.11. 2021


+
Ďakujeme Alfa Akadémii, p.Dávidovi Hancovi za peňažný dar, vďaka ktorému sme počas r. 2021 zažili množstvo výletov, podnetných aktivít, nakúpili didaktické či ergoterapeutické pomôcky a hračky. Vďaka týmto prostriedkom sme tiež zabezpečili materiálno technické vybavenie a ochranné pomôcky. ĎAKUJEME!
 
 
                                                                                                                                      klienti a zamestnanci
                                                                                                                                         Detskej komunity

 
 

_________________________________________________________________________

09.10. 21

Keramický krúžok 

Gratulujeme našim žiakom k získaniu ocenenia za ich prácu v keramickej dielni pod vedením p. učiteľky Zuzany Chodelkovej. Fotografie...


 

_______________________________________________________________________________________________
 

Školská jedáleň 
Strava je zabezpečená z GRAMY, s.r.o.
  • Prevádzka - Saleziánska 18, 01001 Žilina

     
  • Odhlasovanie stravy je možné u triedneho učiteľa alebo u vychovávateľa do 12:30 hod.
 
 

 
 
 


 
_________________________________________________________________________________________________»

 
 
 
© 2021 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie