logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 216654(14) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Poverená riadením: Mgr. Veronika Hrošová

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 907 631 692

Aktuálne novinky
                                   

15.01.2021
                        
Vážení rodičia,
  • SZŠ s MŠ bude DO ODVOLANIA z dôvodu epidemiologickej situácie, zavedeného lockdown-u a informácii z MŠVVaŠ SR mimo prevádzky.
  • U žiakov bude prebiehať aj naďalej dištančná forma výučby.

  • ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE bude DO ODVOLANIA z dôvodu epidemiologickej situácie a zavedeného lockdown-u mimo prevádzky.
 
  • PLATBY - z dôvodu zatvorenia RCA ako aj všetých jeho el. pracovísk, neuhrádzajte mesačné poplatky za mesiac január. Ak ste tak urobili, bude to zohľadnené v ďalších mesiacoch.
V prípade zmien vás budeme informovať na našej stránke. 

 
_______________________________________________________________________
10.11.. 2020

SZŠ s MŠ

 
Do odvolania bude prebiehať ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk).

Po každom prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa do SZŠ/MŠ v trvaní viac ako 3 kalendárnych dní, rodič predloží „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti"

Vstup rodičov do budovy nie je do odvolania povolený.

Žiadame rodičov, aby pri odovzdávaní a preberaní svojich detí používali rúško.


                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie.

_______________________________________________________________

 
09.11.+
_________________________________________________________________________

 
Viac fotografií nájdete v ostatnej galérii______________________________________________________

 

Školská jedáleň 


  •  Strava je zabezpečená z GRAMY, s.r.o.
  • Prevádzka - Saleziánska 18, 01001 Žilina
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________»
 
© 2021 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie