logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 993102(1) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2023/2024

  • September
18.9. - 22.09. - v rámci Európskeho týždňa mobility, sa žiaci a zamestnanci do školy a zamestnania prepravovali na bicykli,
27.9. - výlet klientov Špecializovaného zariadenia na Trenčiansky hrad,
28.9. - hipoterapia klientov ŠZ a žiakov školy v jazdeckom areáli JA Petrus.

  • Október
02.10. - školenie zamestnancov v oblasti poskytovania prvej pomoci,
18.10. - Medzinárodný mesiac školských knižníc - pri tejto príležitosti sme v školskej knižnici, zorganizovali knižné podujatie pre našich žiakov,
18.10. - žiaci školy púšťali na ihrisku v Bánovej šarkanov "šarkaniáda",
20.10. - klienti Špecializovaného zariadenia navštívili predstavenie "Antarktída" v Bábkovom divadle v  Žiline,
20.10. - žiaci SZŠ s MŠ sa zúčastnili na vernisáži výtvarnej súťaže "Môj obľúbený strom", na Mestskom úrade v Žiline,
26.10. - pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, si pedagógovia so žiakmi pripravili pre starých rodičov krátky kultúrny program,
27.10. - nás navštívila Andrea Šedibová, ktorá si pripravila školenie pre zamestnancov
, na tému, "Ako získať základné odborné znalosti v rámci, počítačových programov pri edukácii žiakov s autizmom".

  • November
10.11. - sa žiaci a deti SZŠ s MŠ spolu s klientmi Špecializovaného zariadenia zúčastnili v Dome umenia Fatra na predstavení Čarovná flauta,
30.11. - odovzdanie darov seniorom zo zbierky, ktorá sa uskutočnila v našom zariadení "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".

  • December
05.12. - Mikuláš v RCA,
Ďakujeme našim priateľom zo senior klubu Priatelia v Žiline, ktorí pripravili pre naše deti mikulášske balíčky a kultúrny program,
20.12. - sa v RCA uskutočnili vianočné trhy.  • Január
31.01 - polročné vysvedčenie.

  • Február
09.02. - karneval v RCA,
16.02. - žiaci SZŠ s MŠ a klienti ŠZ boli v kine v OC Mirage na premietaní filmu "Labková patrola vo veľkofilme".

  • Marec
15.03. - Marec mesiac knihy - program v školskej knižnici pre žiakov našej školy,
21.03. - v tento deň sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu.


  • Apríl
10.04. - deň otvorených dverí v Regionálnom centre autistov. Pedagógovia s deťmi  si pripravili krátky kultúrny program,
22.04. - sme si pripomenulu Svetový Deň Zeme - žiaci tvorili výtvarné práce na danú tému a upratali sme si okolie školy.  • Máj
20.05. - prebratie ocenení za výtvarné práce si boli spolu s rodičmi prebrať žiaci Sára R. a Tomáš M. Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže na tému "So športom nás život baví". Súťaž organizovalo mesto Púchov v spolupráci so Spojenou školou športovcov,
29.05. - sa uskutočnil náš tradičný Benefičný koncert v Dome odborov Žilina. Ďakujeme Martinovi Harichovi a RocKids za zábavný hudobný program a za vystúpenie bez nároku na honorár.


  • Jún
07.06 - deň detí v RCA - deti si užili veľa športových aktivít, potešili sa z cukrovej vaty a nafukovacieho hradu© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie