logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 993109(2) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2018/2019September 2018
 • 3.9. - slávnostné otvorenie novozriadených priestorov elokovaného pracoviska SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci
 • 6.9. - Trinásta komnata - výstava prác klientov domovov soc. služieb, špec. zariadení a škôl Žilinského kraja v Makovickom dome Žilina


Október 2018
 • 4.10. - žiaci SZŠ s MŠ a klienti Špecializovaného zariadenia boli v kine v obchodnom centre Mirage a film Sedem zhavranelých bratov
 • 25.10. - pri príležitosti „Október medzinárodný mesiac školských knižníc" sa uskutočnilo posedenie  pod názvom „Jeseň v knižnici"
 • 26.10. - sme pripravili kultúrny program pri príležitosti "Mesiac úcty k starším pre starých rodičov
 • 29.10. - zamestnanci RCA absolvovali  kurz prvej pomoci s MUDr. Viliamom B.


December 2018
 • 6.12. - nás navštívil sv. MikulášJanuár 2019
 • 31.1. - odovzdávanie poloročného vysvedčenia


Marec 2019

 • 1.3. - karneval masiek
 • 26.3.- pri príležitosti Marec mesiac knihy" sauskutočnilo posedenie v školskej knižnici pod názvom
  "Prečítam ti rozprávku o..."
 • 29.3. - posedenie zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov

Apríl 2019

 • 2.4. - sa v Regionálnom centre autistov ako aj v elokovaných pracoviskách uskutočnil Deň otvorených dverí
 • 15.4. - sa žiak Tomáš M. zúčastnil odovzdávania cien za svoju výtvarnú prácu na tému „Čím chcem byť"
 • 26.4. - si Regionálne centrum autistov pripravilo pre verejnosť, výstavu výtvarných prác pod názvom Život v lese", vernisáž výstavy sa konala v priestoroch cukrárne Evelin


Máj 2019

 • 15.5. - žiaci a klienti Regionálneho centra autistov navštívili Dom umenia Fatra v Žiline a pozreli si operetu pod názvom „Čarovná flauta"
 • 23.5. - sme pripravili už 8. ročník nášho tradičného Benefičného koncertu, ktorý sme už druhýkrát zorganizovali
  v spolupráci a pod záštitou Domu odborov v Žiline
 • 31.5. - MDD, výlet na Veľkú Raču


Jún 2019
 • hipoterapia pre žiakov a klientov RCA v jazdeckom areáli Ja Petrus
 • 29.6. - slávnostné odovzdanie vysvedčenia žiakom školy
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie