logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 1002950(5) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2019/2020  September 2019 • 2.9. - slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020
 • 6.9. - 13. Komnata - vernisáž výstavy prác klientov domovov sociálnych služieb a špeciálnych zariadení zo Žilinského kraja, v Makovickom dome


Október 2019

 • 16.10. - dopravný deň v RCA
 • 28.10.- pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, sme si pripravili krátky kultúrny program pre našich starých rodičov. V programe vystúpili deti zo SMŠ, žiaci zo SZŠ, klienti Súkromnej praktickej školy a klienti Špec. zariadenia. Program obohatili seniori zo skupiny Ruty-Šuty

November 2019
 • 20.11. - nás navštívilo spoločentstvo mladých ľudí s projektom Godzone a  pre naše deti si pripravili krátky kultúrny program v rámci, ktorého zaspievali detské gospelové pesničky


December 2019

 • 3.12. - prevzatie sladkostí od detí z CZŠ Dobrého pastiera v rámci zbierky na mikulášske balíčky pre naše deti
 • 5.12. - naši priatelia zo Seniorklubu Priatelia Žilina nás navštívili s krátkym mikulášskym programom a rozdali mikulášske balíčky pre našich žiakov a klientov
 • 19.12. - Vianočná kapustnica zamestnancov RCA


Január 2019

 • 31.1. -  odovzdávanie polročného vysvedčeniaFebruár 2020

 • 21.2. - tradičný karneval v regionálnom centre autistov • Akékoľvek verejné podujatia s účasťou verejnosti v našej škole neboli možné z dôvodu preventívnych opatrení v dôsledku pandémie ochorenia Covid- 19Marec- Máj 2020
 • zatvorenie zariadenia RCA z dôvodu pandémie ochorenia Covid- 19


Jún 2020

 • 30.6. - slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakom školy
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie