logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 377317(5) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
SPOSA ŽR

sposa.gif


Webová stránka - SPOSA ŽR

http://www.sposazr.sk/
 Údaje o organizácii

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmomŽilinský región (SPOSA ŽR), je občianske združenie, zaregistrované na MV SR, ktoré podľa zákona č.83/1990 Zb o združovaní občanov vyvíja verejnoprospešnú činnosť na úseku humanitárnej pomoci, osvety a poradenstva.
 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región vznikla v roku 2000 pôvodne ako Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Kysuckom Novom Meste (SPOSA-KNM).  Postupne sa jej pôsobnosť rozširovala na okolité mestá Žilina, Bytča, Rajec, Čadca a obce žilinského regiónu, a tak v septembri 2005 došlo ku zmene názvu spoločnosti na SPOSA-ŽR.
Jej základným cieľom je chrániť a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom a rodičom a ich deťom poskytovať alebo sprostredkovať morálnu, odbornú, poradenskú i materiálnu pomoc v ich neľahkej životnej situácii.
 
SPOSA ŽR spolupôsobí pri vzniku zariadení, ktoré  poskytujú ľuďom s autizmom výchovu, vzdelávanie a rôzne služby sociálneho charakteru.
Za týmto účelom SPOSA ŽR získala od Mesta Žilina budovu školy v Žiline – Bánovej, kde od septembra 2006 začalo s našou podporou svoju činnosť Regionálne centrum autistov, poskytujúce komplexné poradenské, sociálne i vzdelávacie služby pre autistické deti a dospievajúcich v Žilinskom regióne.
 
Z finančných a hmotných prostriedkov, ktoré získavame výlučne z  2%, resp. 1,5% zaplatených daní fyzických a právnických osôb alebo formou darov, podporujeme:
  • Výchovno – vzdelávací proces  autistických osôb v jednotlivých zariadeniach, nakoľko tento je finančne i personálne náročný
  • Záujmové aktivity pre naše deti - plávanie, hipoterapia, rekondičné pobyty a spoločné výlety pre rodiny s autistickým členom 
  • Individuálne terapie a liečebné pobyty pre jednotlivé osoby postihnuté autizmom
  • Tvorivé aktivity mamičiek autistických detí
  • Vzdelávanie rodičov, odborníkov aj laickej verejnosti - organizujeme  rôzne odborné školenia a prostredníctvom médií a informačných kampaní šírime osvetu o problematike autizmu.
 
Spolupracujeme aj s ostatnými združeniami na Slovensku s rovnakým zameraním. Prostredníctvom rôznych projektov  a vyššie uvedených  aktivít tak spoločne vytvárame kvalitnejšie životné podmienky a efektívnejšiu pomoc od štátu pre ľudí postihnutých autizmom.
© 2021 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie