logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 522818(7) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Durajová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Vzdelávanie zamestnancov


 

Školský rok 2018/ 2019


 
 • Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie pri práci s deťmi s PAS
 
Účastníci:
Monika Vávrová
Kedy: 18-19.01.2019, 8.-9.02.2019
Kde: Bratislava
 

 
 • Štandardy kvality pre denné stacionáre

Účastníci:
Mgr. Dušana Barčíková
Kedy: 12.2.2019
Kde: AZZP, Trenčín


 

 • Podoby supervízie a prevencia syndrómu vyhorenia
medzinárodná konferencia

Účastníci:
Mgr. Dušana Barčíková
Kedy: 17.10.-18.10.2018
Kde: Piešťany • Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogického zamestannca
odborný seminár


Účastníci:
Mgr. Ján Gálik
Kedy: 9.10.2018
Kde: Žilina

Školský rok 2017/ 2018


 

 
 • Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia
odborný seminár

Účastníci:
PaedDr. Gabriela Remišová
Mgr. Eva Bineková

Kedy: 19.6.2018
Kde: Žilina 
 • Neurologické základy detskej psychopatológie
odborný seminár

Účastníci:
Mgr. Mgr. Lenka Vajdová
Mgr. PaedDr. Gabriela Remišová

Kedy: 16.3.2018
Kde: Martin

 
 • Cesta k inklúzii - deti a mladí s Aspergerovým syndrómom, vysokofunkčným autizmom, ADHD
regionálna konferencia

Účastníci:
Mgr. Lenka Vajdová
Mgr. Barbora Hreusová
Mgr. Katarína Machynová
PaedDr. Gabriela Remišová
Mgr. Eva Čičková
Mgr. Eva Bineková

Kedy: 2.2. - 3.2.2018
Kde: Bratislava                                

Školský rok 2015/2016

 
 • Správa registratúry
Odborný seminár

Účastníci: PaedDr. Gabriela Remišová
                Mgr. Eva Čičková
Kedy: 11.2.2016
Kde: Žilina

 
 • Asistent učiteľa v praxi
Konferencia

Účastníci: Mgr. Táňá Znašíková
                PhDr. Janka Marková, PhD.
Kedy: 10.2.2016
Kde: Žilina


 • Snoezelen v praxi - rozširujúce poňatie moderného interaktívneho multizmyslového konceptu
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Peter Dorčík
Kedy: 24. - 25.9.2015
Kde: Ostrava

 • Úvod do systemickej muzikoterapie, konštalácie s hudbou a s využižím systemických princípov v praxi
Víkendový kurz

Účastníci: Pavol Beňuš
Kedy: 1. - 3. 4. 2016
Kde: Bratislava • Iný už nebudem - som asperger
Konferencia

Účastníci: 
PaedDr. Gabriela Remišová
                  Mgr. Lenka Vajdová
                  Mgr. Dušana Barčíková
                  PhDr. Janka Marková, PhD.
Kedy: 14. 4. 2016
Kde: Žilina

 
 
 • Využitie kognitívne - behaviorálnych metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami správania
Účastníci: Mgr. Lenka Vajdová
Kedy: máj - jún
Kde: Demänovksá Dolina 


Školský rok 2014/2015
 
 • Raná diagnostika a intervencia  pre deti s poruchami autistického spektra, ADHD a inými vývinovými poruchami
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Barčíková Dušana
                 PaedDr. Matušáková Beáta
                 Mgr. Vajdová Lenka
Kedy: 2.6.2015
Kde: Bratislava
                   
 
 
 • Sociálny, emočný a kognitvny obraz autizmu v interdiscipinárnych zrkadlách
Konferencia

Účastníci: Mgr. Dušana Barčíková
Kedy: 28.5.2015
Kde: Trnava

 
 • Kvalita sociálnych služieb
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Dušana Barčíkova
Kedy: 27.4.2015
Kde: Žilina


 
 • Pracovno právne otázky
Odborný seminár

Účastníci: Ing. Iveta Štílová
Kedy: 24.4.2015
Kde: Žilina

 
 • Psychohygiena, stres a terapeutické aktivity
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Klimeková Oľga
                PaedDr. Matušáková Beáta
                Mgr. Vajdová Lenka
Dátum: 21.4.2015
Kde: Žilina

 
 • ABA terapia (aplikovaná behaviorálna analýza)
Účastníci:    PaedDr. Matušáková Beáta
                   PaedDr. Remišová Gabriela
                   Mgr. Vajdová Lenka
Dátum: 18.4.2015
Kde: Žilina


 

 • Kurz k testu WISC
Účastníci: Mgr. Lenka Vajdová
Dátum: 10.4.2015
Kde: Praha (ČR)

 
 
 • Zvládanie agresie a autoagresie u osôb s poruchou autistického spektra
Teoreticko praktický kurz

Účastníci: Branislav Šindel
                Bc. Stanislav Kortiš
Dátum: 27. - 28.11.2014
Kde: Praha (ČR)
 

 
 • Supervízia v sociálnej práci
Kurz

Účastníci: Mgr. Dušana Barčíková
Dátum: 13. - 15.11.2014 (prebiehajúce vzdelávanie do júna 2015)
Kde: Dolná Krupá

 
 • Jazykové schopnosti, čitanie, písanie a matematika - súčasný pohľad na vývinové súvislosti
Odborná prednáška

Účastníci: Mgr. Tatiana Znášiková
Dátum: 6.11.2014
Kde: Žilina

 
 • Supervízia
Účastníci: zamestnanci Špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom
Dátum: 31.10.2014
Kde: Žilina

 
 • Aspergerov syndróm - výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu
Konferencia

Účastníci: Mgr. Lenka Vajdová
                PaedDr. Beáta Matušáková
                Mgr. Tatiana Znášiková
                PaedDr. Gabriela Remišová
Dátum: 23. - 24.10.2014
Kde: Žilina
                

 
 • Terapia z rúk odborníkov znamená luxus pre všetky zmysly
Medzinárodná konferencia

Účastníci: Mgr. Peter Dorčík
                Mgr. Oľga Klimeková
                PaedDr. Gabriela Remišová
                Mgr. Dušana Barčíková
Dátum: 15. - 16.10.2014
Kde: Brno (ČR) • XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v pediatrii
Konferencia

Účastníci: PaedDr. Beáta Matušáková
                Mgr. Oľga Klimeková
Dátum: 10.10.2014
Kde: Žilina
Na konferencii prednášali hore zúčastený na tému: Komunikácia s pacientom s pervazívnou vývinovou poruchou • Test stromu
Kurz

Účastníci: Mgr. Lenka Vajdová
Dátum: 1. - 2.10.2014
Kde: Bratislava 
 • Test kresby postavy
Účastníci: Mgr. Lenka Vajdová
Dátum: 29. - 30.9.2014
Kde: Bratislava


 
 • Snoezelen v praxi - poňatie moderného interaktívneho multizmyslového konceptu
Kurz

Účastníci: Mgr. Oľga Klimeková
Dátum: 11. - 12.9.2014
Kde: Ostrava, ČR

 
 • Úvod do štrukturovaných hodín Snoezelen terapie
Kurz


Účastníci: Mgr. Oľga Klimeková
Dátum: 10.9.2014
Kde: Ostrava, ČR

 
 • Snoezelen v teórii a praxi - základné poňatie moderného interaktívneho multizmyslového konceptu
Kurz

Účastníci: Mgr. Peter Dorčík
Dátum: 8. - 9. 2014
Kde: Ostrava, ČR          
Fotografie...
Školský rok 2013/2014

 
 • Náplň dňa a terapia ľudí s ťažkou až hlbokou mentálnou retardáciou
Kurz

Účastníci: Mgr. Peter Dorčík
                Pavol Beňuš
Dátum: 19. - 20.6.2014
Kde: Praha, ČR

 
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí s PAS (poruchy autistického spektra)
Kurz

Účastníci: Mgr. Darina Dorčíková
                Mgr. Lucia Gaňová
Dátum: 17. - 18.6.2014
Kde: Praha, ČR


 • Voľný čas a rozvoj hry u dieťaťa s PAS
Kurz

Účastníci: Mgr. Monika Kočíšová
                Bc. Zuzana Ringlerová
                Mgr. Zuzana Gardianová
Dátum: 5. - 6.6.2014
Kde: Praha, ČR • Problematika komunikácie u osôb s poruchami PAS
Kurz

Účastníci: Mgr. Tatiana Znášiková
Dátum: 2. - 3.6.2014
Kde: Praha, ČR                

 
 • Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie laikov so zdravotným znevýhodnením
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Táňa Znašíková
                Mgr. Lenka Vajdová
Dátum: 22. - 23.5.2014
Kde: Žilina

 
 • Psychoterapia, socioterapia a dieťa

Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Oľga Klimeková
Dátum: 5.5.2014
Kde: Žilina


 • Individuálny prístup ku klientovi prostredníctvom metodickej práce s individuálnym rozvojovým plánom so zameraním na prácu v multidisciplinárnych a interdisciplinárnych tímoch
Odborný workshop

Účastníci: Zuzana Ringlerová
                 Pavol Beňuš
                 PaedDr. Beáta Matušáková
Dátum: 24.3.2014
Kde: Žilina


 
 • Správa registratúry
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Gabriela Remišová
                Mgr. Eva Čičková
Dátum: 11.3.2014
Kde: Žilina

 
 • Prednáška z muzikoterapie
Účastníci: Branislav Šindel
Dátum: 7.2.2014
Kde: Žilina

 
 • Novela zákona o sociálnych službách
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Dušana Barčíková
Dátum: 16.1.2014
Kde: Banská Bystrica

 
 • Ako pracovať s klientom s diagnózou autizmus
Odborný seminár

Účastníci: Pavol Beňuš
                Zuzana Ringlerová
                Beáta Karlovská
Dátum: 30.10.2013
Kde: Žilina 
 • Autizmus a komunikácia
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Oľga Klimeková
                Mgr. Zuzana Gardiánová
Dátum: 9.10.2013
Kde: Košice

 
 • Snoezelen day
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Dušana Barčíková
                Mgr. Oľga Klimeková
Dátum: 1.10.2013
Kde: Čadca


 • Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku
Odborný seminár

Učastníci: zamestnanci RCA-ZA
Dátum: 19.9.2013
Kde: Žilina


 
 • ADOS 2 (semi-štruktúrované štandardizované vyšetrenie porúch v komunikácii, sociálnej interakcii, hre a kognitívnej flexibilite relevantných pre diagnózy PAS)
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Lenka Vajdová
Dátum: 2.9. - 6.9.2013
Kde: Bratislava

Školský rok 2012/2013


 
 • Kurz prvej pomoci

Účastníci: zamestnanci RCA - ZA
Dátum: 04.07.2013
Kde: RCA - ZA
 

 • Špecialista projektového riadenia
Kurz

Účastníci: Mgr. Dušana Barčíková
Dátum: od marca do mája
Kde: Bratislava


 • Rečový vývin - vývinové mýľniky reči, možnosti diagnostiky, nové trendy v "logo" terapii
Workshop

Účastníci: Mgr. Tatiana Znášiková
Dátum: 26.04.2013
Kde: Žilina


 • Prvá konferencia rodičov detí s poruchou autistického spektra - Nechceme sa báť budúcnosti
Konferencia

Účastníci: Mgr. Lucia Garbierová
                Mgr. Dušana Barčíková 
Dátum: 05.04.2013
Kde: Brno  • Zvládanie problémového správania a Ranná logopedická intervencia u detí s autizmom
Odborný seminár

Účastníci:     Mgr. Veronika Holičová
                    Mgr. Veronika Gaňová
                    Mgr. Monika Zoreníková
                    Mgr. Tatiana Znášiková
                    Mgr. Barbora Cyprichová
                    Mgr. Lucia Durajová
                    Mgr. Zuzana Balogová 
                    Bc. Stanislav Kortiš
Dátum: 03.04.2013
Kde: Prešov


 • Aktívne občianstvo a inklúzia, rozvoj služieb v sociálnej oblasti
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Dušana Barčíková
Dátum: 25.03.2013
Kde: Bánská Bystrica
 • Nahliadnite do sveta autizmu
Konferencia

Účastníci: PaedDr. Beáta Matšáková
                Mgr. Lenka Vajdová
                Mgr. Eva Čičková
Dátum: 8. - 9. 03. 2013
Kde: Štrbské Pleso


 • Zvládanie sexuality a agresivity klientov v zariadeniach  sociálnych služieb
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Darina Dorčíková
                Mgr. Veronika Látková
Dátum: 30.01.2013
Kde: Žilina


 
 • Aplikácia pracovnoprávnych predpisov pre zamestnancov rezortu školstva v praxi
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Dušana Barčíková
Dátum: 15.01.2013
Kde: Liptovský Mikuláš


 
 • HRV Biofeedback a možnosti jeho využitia v terapeutickej praxi
Odborný seminár

Účastníci: Bc. Oľga Klimeková
Dátum: 7.12.2012
Kde: Bratislava
 • Spoločenské a profesijné uplatnenie osôb s vysokofunkčným autizmom a Aspergerovým syndrómom
Odborný seminár

Účastníci: PaedDr. Beáta Matušáková
                   Mgr. Eva Čičková
                   Mgr. Veronika Holičová
                   Mgr. Lenka Vajdová
Dátum: 16.11.2012
Kde: Trnava
 • Chýba nám dnes vo výchove teória alebo prax?
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Lenka Vajdová
Dátum: 18.10.2012
Kde: Bytča • Snoozelen v teorii a praxi alebo ako začať
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Lucia Garbierová
Dátum: 24. - 27.09.2012
Kde: Ostrava (Česká republika)Školský rok 2011/2012

 

 • Diagnostika vývinovej dysfázie a intelektu
Odborný seminár

Účastníci:  Mgr. Barbora Hreusová
                    Mgr. Lenka Vajdová
                    Mgr. Táňa Znášiková 
Dátum: 31.05.2012
Kde: Žilina


 • Témy: Interaktívne komunikačné prostredie pre osoby s autismom., Prvky ergoterapie., Základy arteterapie a možnosti jej aplikácie v pomáhajúcich profesiách., Alternatívna a augumentatívna komunikácia
Odborný seminár

Účastníci: zamestnanci RCA - Žilina - Bánová
Dátum: 07.05.2012
Kde: RCA - Žilina - Bánová

 • Pervazívne vývinové poruchy
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Lenka Vajdová
Dátum: 14 - 15. 04. 2012
Kde: Bratislava


 • Terepeutické techniky v sociálnej práci - modul: arteterapia
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Darina Dorčíková
Dátum: 15 - 17. 03. 2012
Kde: Dolná Krupá

 

 • Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl a plnenie školských vzdelávacích programov
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Martina Kádeková
Dátum: 02. 02. 2012
Kde: Ilava


 • Terapeutické techniky v sociálnej práci - modul: arteterapia
Odborný seminár

Účastníci: Mgr. Darina Dorčíková
Dátum: 19 - 21. 01. 2012
Kde: Dolná Krupá

 • Ľudia s HFA a Aspergerovým syndrómom a ich integrácia v praxi 

Odborný seminár
Účastníci: PaedDr. Beáta Matušáková
                Mgr. Barbora Hreusová
                Mgr. Gabriela Synáková
                Mgr. Zuzana Balogová
Dátum: 13. 09. 2011
Kde: Bratislava

 

Školský rok 2010/2011


 • Prevencia 

Konferencia  

Účastníci: PaedDr. Beáta Matušáková
                Mgr. Barbora Hreusová
                Mgr. Eva Čičková
Dátum: 17. 06. 2011
Kde: Prešov

 

 

 • Ja a moje hranice 

Psychomotorický seminár, ktorý pripravili pre kolegov zamestnanci Mgr. Peter Dorčík, Mgr. Dorčíková Darina a Mgr. Barbora Hreusová

Účastníci: zamestnanci SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s 
                autizmom a ŠZ pre osoby s autizmom
Dátum: 31. 01. 2011
Kde: Žilina - Bánová

 

 • Autizmus - výzva k interdisciplinárnej spolupráci 

Konferencia

Účastníci: Mgr. Gabriela Synáková
                Mgr. Barbora Hreusová
                Bc. Vladimír Pallo
Dátum: 15. 12. 2010
Kde: Bratislava

 

 • Augmentatívna a alternatívna komunikácia

Seminár

Účastníci: Mgr. Katarína Machynová
                Mgr. Tatiana Znášiková
                Mgr. Zuzana Balogová
                Bc. Veronika Gaňová
                a rodičia klientov s autizmom
Dátum: 1. 12. 2010
Kde: Žilina - Bánová

 


 • Školské asistentky zubnej starostlivosti v stomatologickej ambulancii MUDr. Mareka Monošíka

Školenie pre zapojenie sa do projektu "zdravý úsmev detí"

Účastníci: Mgr. Katarína Machynová
Dátum: 27. 11. 2010
Kde: Považská Bystrica

 

 • ADHD a poruchy správania

Odborný semimár

Účastníci: Mgr. Barbora Hreusová
Dátum: 25. 11. 2010
Kde: Kysucké nové mesto

 

 • Vidieť znamená vedieť

Workshop - prezentácia didaktických pomôcok

Účastníci: PaedDr. Beáta Matušáková
                Mgr. Barbora Hreusová
Dátum: 19. 11. 2010
Kde: Bratislava

 

 • Odborné učilište a praktická škola v Kysuckom novom meste

Deň otvorených dverí - prezentácia učebných odborov a prehliadka školy a dielní

Účastníci: Mgr. Tatiana Znášiková
Dátum: 12. 11. 2010
Kde: Kysucké nové mesto

 

 • Terapia verzus výchova - hranice, možnosti a riziká

Liečebno - pedagogická konferencia

Účastníci: Mgr. Darina Dorčíková
                Mgr. Peter Dorčík
Dátum: 8. - 9. 11. 2010
Kde: Bratislava

 

© 2022 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie