logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 103780(2) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Riaditeľka: PhDr. Janka Marková, PhD.

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 41 72 411 28

O zariadení

 

aktualizácia 24.03.2020


MIMORIADNY OZNAM

Milí rodičia a zamestnanci,

 Vláda Slovenskej republiky
na zasadnutí Ústredného krízového štábu rozhodla
o vyhlásení karanténneho opatrenia na celom území SR.

Na základe tohto rozhodnutia 

sa od 30.03. - do odvolania

Regionálne centrum autistov ( a všetky jeho zariadenia)

ZATVÁRAJÚ

Ide o preventívne opatrenie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom.


Prosíme vás, aby ste dôsledne dodržiavali pokyny
Úradu Verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky.


Žiadame vás, aby ste sledovali v priebehu nasledujúcich týždňov našu webovú stránku, kde budeme informovať o prípadných zmenách.

 


PaedDr. Beáta Matušáková

                                                                                                             zriaďovateľ
 


Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom


    Dňom 01. 01. 2010 došlo k zmene názvu Domova sociálnych služieb "Život spolu" pre deti a dospelých s autizmom"  na: Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom.

    Je súčasťou projektu Regionálneho centra autistov v Bánovej. Zriaďovateľom je Občianske združenie Detská komunita, t.j. je jeho nižšou organizačnou zložkou. Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom navštevuje 37 klientov.

    Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom vo svojich priestoroch poskytuje:

 • voľnočasové aktivity
 • krúžkovú činnosť
 • rehabilitačné masáže
 • terapie zohľadňujúce individualitu dieťaťa:
  • muzikoterapia
  • ergoterapia
  • arteterapia

    Pre deti je k dispozícii telocvičňa, herňa, počítačová miestnosť vybavená špeciálnymi edukačnými a fono programami, muzikoterapeutická a arteterapeutická miestnosť. Špecializované zariadenie zabezpečuje celodennú starostlivosť formou denného pobytu deťom od predškolského veku až po dospelosť.

    Úzko spolupracujeme a konzultujeme s rodičmi, odborníkmi z radov medicíny, psychológie a pedagogiky. Pedagógovia a vychovávatelia sa zúčastňujú odborných kurzov a seminárov v rámci ďalšieho vzdelávania, ako aj domácich a medzinárodných konferencií zameraných na problematiku autizmu. 

 • Platby - bankové spojenie POBYT


IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001

 

 • Platby - bankové spojenie STRAVA

IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001


 

 • IČO:  37 907 191


 

Ponúkame Vám možnosť konzultácií:fyzioterapeut Milan Prôčka, Mt. rehabilitačné cvičenie, masáž, relaxácia... UT, ŠTV, 10:00-14:00 h
stomatológ MUDr. Marek Monošík preventívne prehliadky   

  
 
liečebný pedagóg PaedDr. Melánia Špániová individuálna terapia PO, UT, 14:00-16:00 h
sociálny pracovník Mgr. Dušana Barčíková informácie o poskytovaných soc. službách a o možnostiach poberania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia UT, ŠTV 10:00-11:00 h
psychológ Mgr. Lenka Vajdová psychosociálne cvičenia pre rodičov individuálne konzultácie na objednávku


Poverená vedením
 • Mgr. Dušana BarčíkováVychovávatelia - Špecializované zariadenie
 • Mgr. Barčíková Dušana (poverená vedením ŠZ)
 • Mgr. Dorčík Peter (liečebný pedagóg)
 • Bc. Gálik Ján
 • Bc. Gallová Iveta
 • Mgr. Hrubá Katarína
 • Bc. Kortiš Stanislav
 • Mgr. Remiš Marián

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom je nižšou organizačnou zložkou Občianskeho združenia Detská komunita.
 
© 2020 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie