logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 18614(5) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
               010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:   b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená vedením: Mgr. Dušana
                                    Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                    Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                              0905 646 091
                              0910 699 183

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                      Matušáková
Riaditeľka: PhDr. Janka Marková, PhD.

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne číslo: +421 41 72 411 28

O zariadení

  


Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom


    Dňom 01. 01. 2010 došlo k zmene názvu Domova sociálnych služieb "Život spolu" pre deti a dospelých s autizmom"  na: Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom.

    Je súčasťou projektu Regionálneho centra autistov v Bánovej. Zriaďovateľom je Občianske združenie Detská komunita, t.j. je jeho nižšou organizačnou zložkou. Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom navštevuje 37 klientov.

    Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom vo svojich priestoroch poskytuje:

 • voľnočasové aktivity
 • krúžkovú činnosť
 • rehabilitačné masáže
 • terapie zohľadňujúce individualitu dieťaťa:
  • muzikoterapia
  • ergoterapia
  • arteterapia

    Pre deti je k dispozícii telocvičňa, herňa, počítačová miestnosť vybavená špeciálnymi edukačnými a fono programami, muzikoterapeutická a arteterapeutická miestnosť. Špecializované zariadenie zabezpečuje celodennú starostlivosť formou denného pobytu deťom od predškolského veku až po dospelosť.

    Úzko spolupracujeme a konzultujeme s rodičmi, odborníkmi z radov medicíny, psychológie a pedagogiky. Pedagógovia a vychovávatelia sa zúčastňujú odborných kurzov a seminárov v rámci ďalšieho vzdelávania, ako aj domácich a medzinárodných konferencií zameraných na problematiku autizmu. 

 • Platby - bankové spojenie POBYT


Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001 (KOMASK2X)

 

 • IČO:  37 907 191


 

Ponúkame Vám možnosť konzultácií:fyzioterapeut Milan Prôčka, Mt. rehabilitačné cvičenie, masáž, relaxácia... UT, ŠTV, 10:00-14:00 h
stomatológ MUDr. Marek Monošík preventívne prehliadky


 
liečebný pedagóg PaedDr. Melánia Špániová individuálna terapia PO, UT, 14:00-16:00 h
sociálny pracovník Mgr. Dušana Barčíková informácie o poskytovaných soc. službách a o možnostiach poberania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia UT, ŠTV 10:00-11:00 h
psychológ Mgr. Lenka Vajdová psychosociálne cvičenia pre rodičov individuálne konzultácie na objednávku

Terapie v Špecializovanom zariadení

 •  Tréning pomocou HRV-biofeedbacku
 (heart rate variability), čiže variabilita srdcovej frekvencie, je objektívny parameter, ktorý sa v našom Súkromnom centre špeciálno- pedagogického poradenstva využíva na prácu so stresom a emóciami. Analýza HRV nám totiž dokáže dať informáciu o tom, či v rámci aktivity klientovho autonómneho nervového systému prevláda aktivita sympatiku, t.j. stresové ladenie, alebo parasympatiku, t.j. relaxačné ladenie. Vysoké hodnoty HRV sú známkou dobrej adaptability na meniace sa podmienky prostredia, a tým aj známkou dobrého zdravia a nízkeho rizika vzniku ochorení. U nízkych hodnôt HRV je to naopak. Je to užívateľsky veľmi príjemný a jednoduchý program na PC, licenciu ktorého máme zakúpenú od americkej firmy HeartMath.
Pomocou HRV biofeedbacku (spolu s tréningom relaxačných techník) je možné pracovať na zvýšení svojej HRV a tým aj na schopnosti dobre sa adaptovať na zmenu, predchádzať ochoreniam či zvyšovať svoj mentálny aj fyzický výkon. Metódu HRV biofeedbacku v zahraničí úspešne využívajú manažéri aj vrcholoví športovci. Tréning biofeedbacku prebieha v poradni so známym terapeutom.
Cieľom HRV biofeedbacku je tréning koherencie, ktorý má pozitívny vplyv na myseľ aj telo. Tréningom sa synchronizuje dýchanie, krvný tlak a tlkot srdca (čomu sa hovorí koherencia)  za účelom lepšieho zvládania stresu, rýchlejšej schopnosti uvoľnenia, zlepšenia imunity a rozvinutia lepšieho vnímania tela. Súčasťou tréningu je nácvik správneho dýchania, pričom k dosiahnutiu správneho a prirodzeného dýchania je veľmi dôležité aj mentálne nastavenie klienta - toto je vizualizované napríklad balónom letiacim nad zelenou lúkou, alebo farebnou dúhou plynúcou z džbánu podľa toho, ako pravidelne človek dýcha. Pozitívne myšlienky podporujú pokojný let balóna či zafarbenie čierno-bieleho obrázka záhrady na farebný, ak klient pomyslí na hnev, stresovú situáciu, znižuje to koherenciu a balón začne klesať, resp. farba sa neobjaví. Čím vyššie a pokojnejšie balón letí, tým väčšia je vnútorná koherencia, resp. záhrada sa farbí rýchlejšie. Takto priamo dostáva spätnú väzbu počas cvičenia, čím sa učí ako jeho správanie, postoje a myslenie majú vplyv na vnútornú rovnováhu a dlhodobo na jeho zdravie, pohodu a kvalitu života a ako zvyšovať súlad medzi mysľou a telom.
Čo znamená zosúladenie srdečného rytmu a dýchania?
 • Zlepšenie reakcií na náročné situácie či stres
 • Zharmonizovanie mysle, tela a emócií
 • Zlepšenie dlhodobej a krátkodobej pamäte
 • Zvýšenie schopnosti myslieť jasne a efektívnejšie sa rozhodovať pod tlakom
 • Zníženie stresu a vyčerpania, úzkosti
 • Zlepšenie zdravia, odolnosti, pohody a imunity
 • Zvýšenie výkonu, celkovej inteligencie a tvorivosti - schopnosť rýchlejšie spracovávať informácie
 • Účinnejšie uvoľnenie, pozitívna nálada a lepší spánok
Ďalšie využitie HRV biofeedbacku:
 • Znižovanie strachu a obáv
 • Poruchy úzkosti a panické ataky
 • Nepokoj, nespavosť, vyčerpanie, vyhorenie
 • Stresom podmienený vysoký tlak
 • Depresie
 • Psychosomatické ťažkosti
 • Stresom a psychikou podmienené problémy so srdcom
 • Bolesti hlavy a migrény  
 • Prevencia ochorení
Pre dlhodobý úspech je dôležitý komplexný prístup- pravidelné trénovanie srdcovej koherencie spolu s podpornými prostriedkami, ako je zdravá strava, pravidelný pohyb a šport. Poverená vedením
 • Mgr. Dušana BarčíkováVychovávatelia - Špecializované zariadenie
 • Mgr. Barčíková Dušana (poverená vedením ŠZ)
 • Mgr. Dorčík Peter (liečebný pedagóg)
 • Bc. Gálik Ján
 • Bc. Gallová Iveta
 • Mgr. Hrubá Katarína
 • Bc. Kortiš Stanislav
 • Mgr. Kubová Zuzana
 • Mgr. Remiš Marián
 • Varnaiová Martina

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom je nižšou organizačnou zložkou Občianskeho združenia Detská komunita.
 
© 2019 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie