logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 399618(12) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
O súkromnom centre

Vážení klienti,

všetky vyšetrenia realizujeme v obmedzenom režime, pre viac informácii 

     0917 206 559 alebo  poradna.banova@gmail.com

 

 • Služby SCŠPP sú spoplatnené podľa platného cenníka.

 

Oznam

Vážení klienti SCŠPP, s účinnosťou od 29. 11. 2021 v súlade s Vyhláškou č. 263 Úradu verejného zdravotníctva SR,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok oznamujeme, že vstup do

priestorov SCŠPP je povolený len:

 • kompletne očkovaným osobám,

 • osobám ktoré sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie

  COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu,

 • osobám, ktoré sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

 • osobám, ktoré sú schopné sa preukázať dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 • počas pobytu klienta v SCŠPP je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (klienti do 12 rokov rúško, klienti nad 12 rokov respirátor FFP2)

 • pri vstupe do budovy bude klientom meraná telesná teplota a aplikovaná dezinfekcia na ruky,

 • Pred vyšetrením je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie

 

Vážime si Vašu zodpovednosť

Kolektív SCŠPP v Žiline - Bánovej


 


 


 


www.poradnabanova.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Ďalšou časťou Regionálneho centra autistov je Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré poskytuje rodičom a deťom s autizmom:
 • poradenskú a konzultačnú činnosť
 • depistáž
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku
 • psychologickú diagnostiku
 • sociálnu diagnostiku a poradenstvo
 • sprostredkovanie vyšetrení u ďalších odborníkov
 • odbornú pomoc pri tvorbe IVP (individuálny vzdelávací plán)
 • zapožičanie odbornej literatúry
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • vydavateľskú činnosť • Zriaďovateľ

     PaedDr. Beáta MatušákováSúkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
        Do Stošky 8
        01004 Žilina - Bánová

 

      0917 206 559


     poradna.banova@gmail.com
 Dokumenty na stiahnutiePlatby - bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.


IBAN (BIC): SK77 0900 0000 0051 0761 1023 (GIBASKBX) • Zamestnanci Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva 

 Psychológ  
 • Mgr. Hreusová Barbora
 • Mgr. Jačalová Magdaléna


Špeciálni pedagógovia
 • Mgr. Bineková Eva, špeciálny pedagóg - psychopéd
 • Mgr. Machynová Katarína, špeciálny pedagóg - somatopéd, logopéd (poverená riadením SCŠPP)


© 2022 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie