logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 542115(9) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
O súkromnom centre


       www.poradnabanova.sk

 

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva


Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
        Do Stošky 10
        01004 Žilina - BánováPoverená riadením SCŠPP
 • Mgr. Machynová Katarína, špeciálny pedagóg - somatopéd, logopéd

      0917 206 559

     poradna.banova@gmail.com


Pred vyšetrením je potrebné vyplniť:


Dokumenty na stiahnutieĎalšou časťou Regionálneho centra autistov je Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré poskytuje rodičom a deťom s autizmom:
 • poradenskú a konzultačnú činnosť
 • depistáž
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku
 • psychologickú diagnostiku
 • sociálnu diagnostiku a poradenstvo
 • sprostredkovanie vyšetrení u ďalších odborníkov
 • odbornú pomoc pri tvorbe IVP (individuálny vzdelávací plán)
 • zapožičanie odbornej literatúry
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • vydavateľskú činnosť


Platby - bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.


IBAN (BIC): SK77 0900 0000 0051 0761 1023 (GIBASKBX) • Zamestnanci Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva 

 Psychológ  

 • Mgr. Hreusová Barbora
 • Mgr. Skokanová Magdaléna


Špeciálni pedagógovia
 • Mgr. Bineková Eva, špeciálny pedagóg - psychopéd
 • Mgr. Ďurkovská Katarína
 • Mgr. Machynová Katarína, špeciálny pedagóg - somatopéd, logopéd (poverená riadením SCŠPP)


© 2022 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie