logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 993109(2) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
OZ Detská komunita

Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
O združení

 OZ Detská komunita - Špecializované zariadenie pre osoby
s autizmom

    Zmeny spoločenských vzťahov za uplynulé obdobie zasiahli celý spoločenský systém a prejavili sa v zložitosti spoločenských javov, v ktorej je ťažko sa pohybovať, orientovať či realizovať. Táto skutočnosť je problémová pre zdravého jedinca, ale oveľa náročnejšia je pre ľudí postihnutých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

 Detská komunita si kladie za cieľ pomáhať ľuďom, ktorí sú postihnutí, ktorí sa dostávajú do sociálnej tiesne, do rôznych krízových životných situácií vytváraním možností a podmienok na prekonanie prekážok a uľahčenie života.

    Cieľom združenia je pomáhať a podporovať ľudí, ktorí sú v životnej tiesni, potrebujú pomoc bez ohľadu na ich sociálnu, politickú, náboženskú a rasovú príslušnosť. Združenie chce zabezpečovať pomoc tým, ktorí sa dostali do krízových životných situácií v dôsledku zdravotného postihnutia, sociálneho zlyhania a sami nedokážu nájsť opäť plnohodnotný návrat do života. Svoju pomoc chce orientovať najmä na poskytovanie individuálnej pomoci nemateriálneho charakteru jednotlivcom, ktorí potrebujú získať vlastné sebavedomie, vyrovnať sa so zložitými životnými situáciami, nájsť vlastné miesto v spoločenskom i vlastnom živote.

  Detská komunita sa zameriava najmä na:

  • deti a dospelých s autizmom a ich rodiny
  • deti, mládež a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • ľudí v krízových situáciách

    Tieto ciele predpokladá združenie dosiahnuť prostredníctvom:

  • prednášok a osvetovej činnosti
  • zriadením poradenského centra pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • vydávaním teoretických a osvetových materiálov
  • organizovaním záujmových podujatí spojených s osvetovou činnosťou
  • poriadaním vedeckých seminárov a vzdelávacích kurzov
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie