logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 1002947(7) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Regionálne centrum autistov Žilina
                                                                                                                                   
       

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom ŽILINA - BÁNOVÁ


Zvětšit mapu                   +                                                                               +
                                                                                                                                                  

Zriaďovateľ

 • PaedDr. Beáta Matušáková


   SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
           Do Stošky 10
           010 04 Žilina
- Bánová
                                                                                                                                                                        

       b.matusakova@azet.sk

 

 • Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

  Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN (BIC): SK19 0900 0000 0051 0761 0127 (GIBASKBX)

 • IČO: 37 977 440


    041 72 411 28

    0905 646 091


 

 • SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA


" width="425">
Zriaďovateľ             

 • PaedDr. Beáta Matušáková


    SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmum elokované pracovisko Čadca
           Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca,
           Paláriková 2311,
           022 16 Čadca
              
           Poverená vedením
          Mgr. Lucia Durajová

    0917 929 047
  Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

    Slovenská sporiteľňa, a.s.


  IBAN (BIC): SK19 0900 0000 0051 0761 0127 (GIBASKBX) 


   


                                                                                                                                                                                                 

   

  • Súkromná praktická škola


  Zväčšiť mapu           +


  Zriaďovateľ

  • PaedDr. Beáta Matušáková


   
      Súkromná praktická škola
               Do Stošky 10
              010 04 Žilina
  - Bánová

                                                                                                                                                                            

      praktickáskolaza@gmail.com

   

  • Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

    Slovenská sporiteľňa, a.s.

  IBAN (BIC): SK08 0900 0000 0051 0760 8385 (GIBASKBX)


        041 72 411 28
   

  • Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom ŽILINA - BÁNOVÁ


                   +

  Zriaďovateľ
  • OZ Detská komunita

  PaedDr. Beáta Matušáková


             Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
                        Do Stošky 10
                       010 04 Žilina
  - Bánová

   
                                                                                                                                                                         

                   b.matusakova@azet.sk


  • Platby - bankové spojenie POBYT

  Prima banka Slovensko, a.s.

  IBAN (BIC): SK24 5600 0000 0003 8144 1001 (KOMASK2X)


                IČO: 37 907 191


      041 72 411 28

      0905 646 091     

  • Elokované pracovisko ŽILINA

                     
            +                                                                                                             +


                  

  Zväčšiť mapu  Zriaďovateľ
  • PaedDr. Beáta Matušáková


        Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom                                                      
              Ul. Ambra Pietra 13
              010 01 Žilina         b.matusakova@azet.sk


                        


   

  Zamestnanci Regionálneho centra autistov Žilina - Bánová  Riaditeľ a zriaďovateľ školy

  • PaedDr. Matušáková Beáta

  Poverená zastupovaním SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
  • Mgr. Čičková Eva

  Riaditeľ Súkromnej praktickej školy
  • PhDr. Marková Janka, PhD.   SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom

  Pedagogickí zamestnanci - špeciálni pedagógovia

  • Mgr. Backová Martina (elokované pracovisko MŠ Čadca)
  • Mgr. Bineková Eva
  • Mgr. Čičková Eva
  • Mgr. Gavlásová Martina (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
  • Mgr. Hreusová Veronika
  • Mgr. Hrošová Veronika (Súkromná praktická škola)
  • Mgr. Chodelková Zuzana
  • Mgr. Kubíková Veronika
  • PhDr. Marková Janka, PhD.
  • PaedDr. Remišová Gabriela
  • Mgr. Skřivánková Ingrid (špeciálny pedagóg, el. prac. SZŠ Čadca - poverená vedením el. pracovísk  v Čadci)
  • Mgr. Znášiková Tatiana


  Pedagogickí asistenti

  • Mgr. Brežná Zuzana
  • Bc. Chabrečková Lenka (elokované pracovisko MŠ Čadca)
  • Mgr. Chnúriková Adriána (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
  • Mgr. Kočišová Monika
  • Bc. Kortiš Stanislav
  • Bc. Lukačovičová Daniela (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
  • Mgr. Majcherová Martina
  • Mgr. Matušáková Erika
  • PhDr. Michulková Anna
  • Mgr. Strižová Andrea ( elokované pracovisko MŠ Čadca)
  • Šindel Branislav (Súkromná praktická škola)
  • Mgr. Vanda Benková


  Nepedagogickí zamestnanci

  • Kápalová Ľubomíra
  • Kleinová Anna (elokované pracovisko Ul. Ambra Pietra 13)
  • Kršík Roman
  • Zboroňová Ingrid


   Súkromé centrum špeciálnopedagogického poradenstva

  Psychológ

  • Mgr. Hreusová Barbora
  • Mgr. Skokanová Magdaléna

   Špeciálni pedagógovia
  • Mgr. Bineková Eva, špeciálny pedagóg - psychopéd
  • Mgr. Ďurkovská Katarína
  • Mgr. Machynová Katarína, špeciálny pedagóg - somatopéd, logopéd (poverená vedením SCŠPP)


  Vychovávatelia - Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

  • Mgr. Barčíková Dušana (poverená vedením ŠZ)
  • Bc. Birošová Eva
  • Gašparová Lenka
  • Hešová Monika (el. prac. A. Pietra, Žilina)
  • Bc. Chlebíková Katarína
  • Ing. Chlebíková Zuzana
  • Mgr. Kosová Monika (elokované pracovisk A. Pietra, Žilina)
  • Kršíková Darina
  • Ing. Majtánová Oľga
  • Mgr. Minariková Mária
  • Mgr. Remiš Marián
  • Mgr. Rožanková Marta
  • Vávrová Monika (el. prac. A. Pietra, Žilina)
  • Bc. Žiaková Daniela
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie